Κατά πόσο είναι υγιεινό και ασφαλές το ηλεκτρονικό τσιγάρο (άτμισμα);

Posted by Admin 26/03/2019 1 Comment(s) News,

Το «υγιεινό» και το «ασφαλές» είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν μπορεί να θεωρηθεί υγιεινό προϊόν και σίγουρα είναι προτιμότερη η εισπνοή καθαρού αέρα από την εισπνοή οποιουδήποτε προϊόντος.. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Απευθύνεται και προτείνεται μόνο σε ενήλικους καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα. Υπό αυτό το πρίσμα το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών από επίσημους ιατρικούς οργανισμούς και φορείς σε όλο τον κόσμο ως πάνω από 95% ασφαλέστερο του συμβατικού τσιγάρου. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα το τεράστιο όφελος στην υγεία των καπνιστών που θα αποφασίσουν να αντικαταστήσουν το κάπνισμα με το άτμισμα.