Εγγυήσεις - Επιστροφές

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι Εγγυήσεις που δίνονται από την Εταιρεία για τα Προϊόντα είναι αυτές που δίνονται από τους κατασκευαστές αυτών.

Ειδικότερα:

Μπαταρίες τύπου eGo: Εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπείρωμα και κινητά μέρη (κουμπί & καλώδιο USB).
Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες σε εξωτερικό φορτιστή: Εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – Dead On Arrival).
Ηλεκτρονικά MOD – συσκευές μεταβλητής/σταθερής τάσης: Εγγύηση 90 ημερών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπειρώματα και κινητά μέρη (κουμπί).
SX Mini: Εγγύηση 90 ημερών για την θύρα φόρτισης mini USB & 6μηνη για την συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπειρώματα και κινητά μέρη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το καρτελάκι με το serial number του προϊόντος να είναι σφραγισμένο με την ημερομηνία αγοράς.
Μηχανικά MOD: Εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – Dead On Arrival).
Ατμοποιητές και tank που δεν έχουν γεμιστεί με υγρό αναπλήρωσης: Εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – Dead On Arrival).
Φορτιστής eGo-USB και φορτιστής αυτοκινήτου: Εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – Dead On Arrival).
Φορτιστές τοίχου (220Volts - to - USB): Εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο και υγρασία.

Για επιστροφές προϊόντων εντός εγγύησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων.

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:

           α. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση:

          Τα ελαττωματικά προϊόντα κατά την παράδοση θα πρέπει να επιστρέφονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στον Χρήστη. Η Εταιρεία αφού ελέγξει και πιστοποιήσει ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση του Προϊόντος, οφείλει κατά περίπτωση είτε να αντικαταστήσει το Προϊόν με το ίδιο ή παρόμοιων χαρακτηριστικών αντίστοιχο Προϊόν ή να πιστώσει το τίμημα στον Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής του ελαττωματικού Προϊόντος στην Εταιρεία και του νέου Προϊόντος στον Χρήστη θα βαρύνουν την Εταιρεία. 

          *Είναι αυτονόητο ότι η επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο). 

          Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του Προϊόντος, τότε η Εταιρεία δεν υποχρεούται ούτε σε αντικατάσταση ούτε σε πίστωση του τιμήματος, τα έξοδα δε μεταφοράς τόσο για την αποστολή του Προϊόντος στην Εταιρεία όσο και την επιστροφή του θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Χρήστη. 

           β. Σε περίπτωση βλάβης κατά την διάρκεια της εγγύησης:

          Θα ισχύει ότι αναφέρεται στην Εγγύηση του εκάστοτε Προϊόντος. Οιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) άλλως δεν θα γίνεται δεκτή.

           γ. Σε περίπτωση αλλαγής γνώμης του Χρήστη:

          Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει το Προϊόν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-  Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας.

-  Για να γίνει δεκτή η επιστροφή η συσκευασία του Προϊόντος θα πρέπει να είναι άθικτη και το Προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

-  Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί ως πακέτο προσφοράς με επιπλέον δώρο ή οιαδήποτε άλλη προσφορά θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, το οποίο επίσης θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

-Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής λόγω βλάβης ή μη,θα πρέπει το Προϊόν να συνοδεύεται από πλήρη συσκευασία καθώς και από όλα τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει  ο χρήστης να συμπληρώσει την ηλεκτρονική “ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ” που υπάρχει στο site και ταυτόχρονα να ενημερώσει την Εταιρεία τηλεφωνικά στο τηλ. 26930 22255. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα τον ενημερώσει άμεσα για το θέμα του.